Advert
AF GELDİ !!!
ERHAN BOZKURT

AF GELDİ !!!

Bu içerik 1287 kez okundu.
Advert

Ekonomi ve iş dünyasının uzun süredir beklediği ve 'Torba Yasa' olarak bilinen yasal düzenlemeler geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla yasalaştı. Yeni düzenlemeler, işadamından esnafa, öğretmenden, işçiye ve emekliye kadar 20 milyon kişiyi ilgilendiriyor.

Torba Yasa olarak bilinen "İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun"un görüşmeleri 3 Haziran 2014 tarihinde Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 61 madde olarak başladı. Yapılan uzun müzakereler ve verilen önergelerle madde sayısı 148'e çıktı.

1)Vergi borçları yeniden yapılandırılacak mı?

Her af yasasında olduğu gibi bu yasa ile de vergi borcunu ödememiş olanlara ödeme kolaylığı sağlandı. Bu kolaylık vergi borcunda indirim şeklinde değil, gecikme zamlarının kaldırılarak ÜFE oranında bir faiz ile borçların yapılandırılması şeklinde uygulanacak.

2)Silinen vergi ve ceza var mı?

Vadesi 31 Aralık 2007 tarihinden önce olduğu hâlde 11 Eylül 2014 tarihi itibariyle ödenmemiş olan 50 TL'yi aşmayan vergi ve cezalar silinecek. Yine 100 TL'yi aşmayan faiz, gecikme zammı gibi feri nitelikteki alacaklar da siliniyor.

3)Başka hangi cezalar kapsamda?

Torba kanunda 30 Nisan 2014 tarihinden önce,
-Askerlik Kanunu,
-Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun,
-Milletvekili Seçimi Kanunu,
-Karayolları Trafik Kanunu,
-Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun,
-Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun,
-Karayolu Taşıma Kanunu,
-Nüfus Hizmetleri Kanunu,
-Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun,
-Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun,
-Karayolları Genel Müdürlüğü'nün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
gereğince verilen idari para cezalarının tamamı da yasa kapsamında ödendiğinde cezaya bağlı faiz, cezai faiz, zam gibi alacaklar silinecek. Ayrıca başka kanunlar kapsamında kesilen adli ve idari para cezaları da aynı şartlarla ödenebilecek.

4)Trafik cezaları silinecek mi?

Kanun ile 120 TL'nin altındaki trafik cezaları siliniyor. Ayrıca ücretli otoyol ve köprülerden geçiş ücret borcu 12 TL'nin altında ise silinecek.

5)Emlak vergileri ve su paralarına af var mı?

Vadesi 30 Nisan 2014 tarihinden önce olduğu hâlde kesinleşmiş olup 11 Eylül 2014 itibarıyla ödenmemiş bulunan,  Emlak Vergisi ile Çevre Temizlik Vergisi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları ve Emlak Vergisi üzerinden hesaplanan taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı ile buna bağlı gecikme zamları,  Belediye Kanunu kapsamındaki belediyelerin su abonelerinden olan su kullanımından kaynaklanan alacakları ile bunlara bağlı ferî (sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dâhil) alacakları  Büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin su ve atık su bedeli alacakları ile bu alacaklara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi ferî (sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dâhil) alacakları ÜFE faizi ile ödenebilecek. Bu durumda alacağın aslına bağlı faiz, cezai faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi ferî amme alacaklarının tahsilinden vazgeçilecek.

Diğer maddeleri web sayfamızdaki yazımda ekledim. Herkese iyi bayramlar.

 

ERHAN BOZKURT

EĞİTİM YÖNETİCİSİ

erhan60@gmail.com

Yorum yap
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
23'E DİKKAT
23'E DİKKAT
ATLI AVRUPA 2.Sİ
ATLI AVRUPA 2.Sİ