Advert
İŞ DAVALARINDA ZORUNLU ARABULUCULUK
MURAT ÖLMEZ... HABERTÜRK İNSAN KAYNAKLAR MÜD.

İŞ DAVALARINDA ZORUNLU ARABULUCULUK

Bu içerik 2130 kez okundu.
Advert

01.01.2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanununu hukuk sisteminin yükünü hafifleterek daha az sürede daha verimli çalışmasını sağlayacak  yapıcı işbirliği ve etkileşim ile işçi-işveren arasındaki iş barışını olumlu yönde etkileyecektir.  Arabuluculuk sistemini, tarafların içinde bulundukları uyuşmazlığı tarafsız bir üçüncü kişi yardımı ile mahkemeye gitmeden ya da mahkeme yönlendirmesiyle çözmelerinde kullanabilecekleri en evrensel, en eşitlikçi, en barışçı yöntem olarak kabul edebiliriz.

Günümüzde işçi ve işveren ilişkisinin değişen niteliği, nüfus artışı, iş alanları ve işin değişimi, teknoloji, yargının iş yükünün artması gibi nedenler hukuksal alanda da rahatlatıcı yöntemler getirilmesini elzem kılmıştır. İş uyuşmazlıklarının yargıya yüklediği iş yükü, 2016 yılı istatistiki verilerine göre 3 milyondan fazla hukuk uyuşmazlığının yaklaşık yüzde 15’i iş uyuşmazlıklarından kaynaklanmaktadır. Yargıtay’da incelenen 780 bin civarındaki hukuk uyuşmazlığının ise yaklaşık yüzde 30’u iş hukukundan kaynaklanmaktadır. İşçi işveren anlaşmazlıkları konusunda 1900’lü yılların ilk çeyreğinden itibaren Amerika Birleşik Devletleri sırasıyla Birleşik Krallık, Avustralya ve Kanada dâhil olmak üzere diğer ülkeler de aynı yolu izlemiş ve günümüzde arabuluculuk dava açmanın kabul görmüş bir alternatifi haline gelmiştir.

Yeni İş Mahkemeleri Kanunuyla birlikte yapılan düzenlemelerin süreci nasıl ilerleyecektir.

 

Arabulucuya Başvuru

Bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı davaları ile işe iade talebiyle açılan davalarda arabulucuya başvurulması, dava şartı olarak düzenlenmiştir.

Eğer davacı ilk olarak arabulucuya başvurmadıysa, dava şartı eksikliği nedeniyle açmış olduğu dava usulden reddedilecektir.

Davacı, arabulucuya başvurduktan sonra anlaşma gerçekleşmemişse buna ilişkin “son tutanağı” dava dilekçesine eklemek zorundadır. Aksi takdirde tutanağın eklenmesi için mahkeme tarafından kendisine bir haftalık kesin süre verilecektir.

 

Arabulucunun Atanması

Arabulucu taraflardan birinin başvurusu üzerine, adliyelerde bulunan Arabuluculuk Bürolarına kayıtlı arabulucular arasından, Büro tarafınca atanacaktır. Buradaki başvuru yapılacak adliye, karşı tarafın yerleşim yeri ya da işin yapıldığı yerdeki adliyedir. Ancak tarafların listede yer alan herhangi bir arabulucu üzerinde anlaşmaları halinde, bu arabulucu görevlendirilecektir. Taraflara ait iletişim bilgileri, görevlendirilen arabulucuya büro tarafından verilecektir. Arabulucu bu iletişim bilgilerini esas alacak, ihtiyaç duyduğunda kendiliğinden araştırma da yapabilecektir. Arabulucu, elindeki bilgiler ile her türlü iletişim vasıtasını kullanarak yapılan görevlendirme konusunda tarafları bilgilendirir ve ilk toplantıya davet eder.

Arabulucu, yapılan başvuruyu görevlendirildiği tarihten itibaren üç hafta içinde sonuçlandırır. Bu süre zorunlu hallerde arabulucu tarafından en fazla bir hafta uzatılabilir. Bu süre, arabuluculuk için başvuru tarihinden itibaren değil, arabulucunun görevlendirilmesinden itibaren işlemeye başlayacaktır.

Tarafların Görüşmeye Çağrılması

Arabulucu taraflara uygun olan gün ve saatte tarafları ilk toplantıya çağıracaktır. Arabuluculuk görüşmelerine tarafların katılması zorunlu değildir. Fakat taraflardan biri geçerli bir mazeret göstermeksizin ilk toplantıya katılmaz ve bu sebeple arabuluculuk faaliyetinin sona ermesi söz konusu olursa kanun tarafından bir yaptırım öngörülmüştür. Buna göre görüşmeye katılmayan taraf davada kısmen veya tamamen haklı çıksa bile yargılama giderinin tamamından sorumlu tutulacaktır. Ayrıca bu taraf lehine vekalet ücretine hükmedilemeyecektir. Her iki tarafın da ilk toplantıya katılmaması sebebiyle arabuluculuk faaliyetinin sona ermesi durumunda ise yargılama giderleri her iki tarafın da kendi üzerlerinde bırakılacaktır.

Anlaşma

Arabuluculuk görüşmeleri  bir anlaşmaya varılarak sona erdiğinde arabulucu tarafından son tutanak düzenlenir. Taraflarca imzalanmış son tutanak mahkeme ilamı hükmündedir.

Dava

Tarafların anlaşmaya varamaması durumunda görüşmeler sona erer ve uyuşmazlık dava yoluyla çözüme kavuşturulur.

 

İşe İade Taleplerinde Arabuluculuk

İşe iade talebiyle arabulucuya başvuru üzerine “anlaşma belgesi” hazırlanması için, işe başlatma tarihi, ücret ve diğer parasal hakların miktarı ile işe başlatılmaması halinde ödenecek tazminatın parasal miktarı konusunda tarafların anlaşmaları şarttır. Bu üç konunun tamamında taraflar anlaşamazlarsa anlaşma sağlanmamış sayılır. Anlaşma sağlanmasına rağmen işveren, işe başlatmazsa anlaşma belgesindeki tazminatı ödemekle yükümlü olacak; işçi, işe başlamazsa fesih geçerli hale gelmiş olacak. Alt işveren-asıl işveren ilişkisi varsa işe iade talebiyle arabulucuya başvurulması halinde işverenlerin toplantılara birlikte katılmaları şarttır.

 

7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanununun Getirdiği Diğer Değişiklikler;

Aarabulucu zorunluluğu 01.01.2018 tarihinden itibaren yürürlüğe gireceğinden mevcut devam eden davalar eski yasa hükümlerince devam edeceklerdir.

İş kazası veya meslek hastalığından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat ile bunlarla ilgili rücu davaları hakkında ara buluculuk süreci uygulanmayacaktır.

 

İşveren açısından toplantılara katılımı kolaylaştırmak amacıyla görüşmelere işvereni temsilen vekaletle yetkilendirdiği çalışanının da katılabileceği belirtilmiştir.

 

Gizlilik kuralı sadece taraflar için değil toplantılara katılan diğer kişiler için de geçerli olacaktır. Değişiklikle toplantılara uzman kişilerin katılmasının da önü açılmaktadır.
 

Tasarı ile anlaşmaya varılması halinde, üzerinde anlaşılan hususlar hakkında taraflarca dava açılamayacağı açıkça vurgulanmıştır.
 

 

 

ARABULUCULUK SÜRELERİ

İşçilik alacaklarında arabulucuya başvurma süresi

5 yıl

İşe iade talebinde arabulucuya başvurma süresi

1 ay

Arabuluculuk görüşmeleri

3 hafta

Zorunlu hallerde süre uzatılabilecektir.

1 hafta

Dava açma süresi (Görüşmelerin olumsuz sonuçlanması neticesinde)

2 hafta

Dava aşaması

Belirsiz

 

 

Murat ÖLMEZ 

Ciner Holding

Habertürk Gazete Baskı Tesisleri 

İnsan  Kaynakları Müdürü

Yorum yap
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
İTALYA'DA GÜNDEM MERİH DEMİRAL !
İTALYA'DA GÜNDEM MERİH DEMİRAL !
EMMANUEL EMENİKE'YE BÜYÜK ŞOK !
EMMANUEL EMENİKE'YE BÜYÜK ŞOK !